mwfd.net
当前位置:首页 >> 804除以5的竖式和验算讲解 >>

804除以5的竖式和验算讲解

804÷5=160…4;2040÷6=340;65*59=3835;83*41=3403.

804÷5=160.8 160.8 _______5) 804 5 ______ 30 30 _______ 40 40 _____ 0

804÷5=160.8 验算:160.8*5=804或804÷160.8=5

342÷3=114; 114 3 342 3 4 3 12 12 0 验算: 114 * 3 . 342 804÷5=160…4; 160 5 804 5 30 30 4 2040÷6=240; 240 6 2040 18 24 24 0 78*34=2652; 78 * 34 . 312 234 2652 65*59=3835; 65 * 59 . 585 325 3835 83*41=3403. 83 * 41 . 83 332 3403

(1)856÷7=122…2; 122 7856 7 15 14 16 14 2, 验算:122 *7854 +2856; (2)680÷4=170; 170 4680 4 28 28 0, 验算:170 *4 680; (3)804÷5=160…4, 160 5804 5 30 30 4, 验算:160 *5 800 +4804; (4)832÷4=208, 208 4832 8 32 32 0, 验算: 208 *4832.

(1)342÷5=68…2;(2)804÷5=160…4;(3)1840÷6=306…4;(4)13*34=442;(5)65*59=3835;(6)23*41=943.

342÷3=114;804÷5=160…4;285÷5=57;67÷4=16…3;506÷3=168…2;159÷9=17…6.

(1)342÷3=114;验算:(2)804÷5=160…4;(3)963÷6=160…3;(4)721÷7=103;(5)901÷6=150…1;验算:(6)365÷5=73;

804 除以6列竖式计算,如图所示: 解题 1、把被除数804、除数6、竖式除号写出来,从最高位开始除. 2、804的最高位是百位,则从百位上开始除起. 3、百位上:8÷6=12,则商百位上的得数是1,余数为2,与下一数的0合成20. 扩展资料竖式计算是指在计算过程中列一道竖式计算,使计算简便.加法计算时相同数位对齐,若和超过10,则向前进1.减法计算时相同数位对齐,若不够减,则向前一位借1当10. 竖式是指在计算过程中列一道竖着的式子,使计算简便. 参考资料:百度百科-竖式计算

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.mwfd.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com